Eğitim Koçluğunun Yararları

        Eğitim koçluğu hizmeti alan öğrenciler öğrenci koçluğu sayesinde yalnızca sınav başarısına yönelik değil tüm yaşamlarına uyarlayabilecekleri çeşitli bilgi ve beceriler edinirler. Bunları kısaca başlıklar halinde özetleyecek olursak;

 • Stres ve heyecan düzeyinin azalması,

 • Özgüven ve öz değerin artışı,

 • Ergenlik sorunları ve çatışmaların giderilmesi,

 • Aile içi iletişimin sağlanması,

 • Sosyal sorunlar,

 • Sınav kaygısının önüne geçilmesi,

 • Konsantrasyon gücünün artması, 

 • Dikkat süresinin uzaması,

 • Motivasyon seviyesinde artışın sağlanması,

 • Belleğin güçlenmesi ve verimli ders çalışması,

 • Sınavda hızın artması

 • Öğrenmeyi öğrenme becerisinin kazanılması

 • Öğrenciye Yönelik Çalışılacak Alanlar:

 • Öğrencinin kendini tanımasına yardımcı olma ki en zor aşamadır. Kişinin kendini tanıma aşaması.

 • Öğrencinin hedef belirlemesini sağlamak

 • Hedeflere ulaşmayı sağlamak amacıyla bir eylem planı oluşturmak

 • Belirlenen eylemleri harekete geçirmek, takip etmek

 • Öğrencinin kendini objektif bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olmak

 • Öğrencinin yaşadığı veya karşılaşabileceği problemlerle baş etme becerisini geliştirme

 • Öğrencinin etkili öğrenme becerilerini kazanmasına yardımcı olmak

 • Öğrencinin kendi kendine yetebilme özelliğinin kazandırılması

 • Öğrenciyi motive etme.